Omgeving

U kunt uw verblijf in Baarle ook combineren met een bezoek aan één van de vele bezienswaardigheden in de directe omgeving. In een straal van 40 km bevinden zich maar liefst 3 grote attractieparken:

De Efteling

Safaripark en Speelland De Beekse Bergen

Bobbejaanland

Entreekaarten voor de Efteling en Bobbejaanland zijn te koop bij de VVV Baarle-Nassau-Hertog.

Baarle ligt ook op steenworp afstand van enkele steden waar u naar hartelust kunt winkelen, een terrasje kunt pakken of een museum kunt bezoeken. De stad Breda (20 km) heeft een rijke historie met vele mooie gebouwen en een gezellig winkelcentrum. In Tilburg (20 km) proeft u van het industriële verleden van deze stad en brengt u een bezoek aan het Textielmuseum, Natuurmuseum of Museum de Pont. In juli bevindt zich hier ook de grootste kermis van Europa. Turnhout (13 km) biedt naast gezellige winkelstraatjes ook tientallen gezellige terrasjes op de Grote Markt. In Antwerpen bent u in 45 minuten. Hier proeft u de sfeer van de Scheldestad, waarbij een bezoekje aan de Vogeltjesmarkt of de overbekende Zoo niet mag ontbreken. 

Als u golfen leuk vindt dan zijn er ook voldoende mogelijkheden in de buurt.
De turfvaert in Rijsbergen
Brabant Golf in Rijen
Goirle Golfclub
Landgoed Nieuwker in Goirle
Prise Déau in Tilburg

Natuur

Er zijn in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau en omgeving veel wandel en fietsroutes. Naast de bekende wandel en fietsknooppuntroutes zijn er ook diverse wandel en fietsroutes via de website van de plaatselijke VVV te downlaoden: http://www.vvvbaarle.nl/fietswandel_199.html

In het Grensland staat de natuur op het voorplan. We hebben immers een hele waaier van loof- en dennenbossen, heidegebieden en weide- en akkerlandschappen.
De Mark meandert rustig door dit afwisselende landschap, terwijl het Kanaal een sobere rechte lijn trekt waarlangs het aangenaam fietsen is.

Hieronder vind je een beetje uitleg over de natuurgebieden van onze regio. Waar mogelijk vind je nog meer info op de gemeentelijke websites. zoek in -> Hoogstraten - Baarle-Hertog - Rijkevorsel - Merksplas Hoogstraten

Hoogstraten:

De Blauwbossen
De Blauwbossen is een prachtig gemengd bos met soorten als Beuk, Berk, Grove Den en Zomereik. U vindt er een uitgebreide vogelpopulatie en met een beetje geluk ziet u er misschien wel een ree. De Blauwbossen zijn gedurende het ganse jaar toegankelijk voor wandelaars en fietsers op de voorziene paden. Om verstoring te voorkomen mogen andere gedeelten van het bos niet betreed worden. Blauwbossen : prachtig gemengd bos met brede wandelpaden voor gans de familie.

   In Wortel kolonie, ten noordoosten van Bootjesven, wordt het originele heidelandschap hersteld

Domeinbos “De Elsakker” De Elsakker maakte reeds in de 16de eeuw deel uit van de eigendommen van het Stift van Thorn, een kloostergemeenschap in Nederlands Limburg. In 1984 werd gans het domein aangekocht door het Vlaams Gewest. Het bos fungeert voornamelijk als rustgebied voor het wild, maar het is dagelijks gedeeltelijk vrij toegankelijk voor het publiek. Er is een bewegwijzerde wandelroute van 3,5 km.

Wortel-Kolonie
Het prachtige natuurgebied van Wortel kolonie wordt gekenmerkt door bossen, weilanden en monumentale dreven. Midden in dit domein vind je Bootjesven, een natuurlijk ven dat werd uitgeturfd. Wilde eenden komen er uitrusten van hun trektocht. Je vindt hier meerdere dennensoorten zoals de zwarte Corsicaanse den en de Pinus silvestris.
Op Bootjesven zien we ieder jaar in de zomer ook een groot aantal watervleermuizen die hier in de schemering de insecten van het wateroppervlak plukken. Ten noordoosten van Bootjesven wordt het oude heidelandschap opnieuw hersteld.
In Wortel kolonie, ten noordoosten van Bootjesven, wordt het originele heidelandschap hersteld

Het Merkske
Het Merkske is een vergeten hoekje van Nederland, op de grens met België. In het beekdal van het Merkske wisselen kleine graslandjes en bomenrijen elkaar af. U kunt in het gebied nog een aantal fraaie, oude boerderijen tegenkomen. De beek meandert door het landschap dat erg gevarieerd is. Het meest karakteristiek voor het Merkske is de els, omdat deze donkere boom met horizontale takken, graag met zijn wortels in het water staat. Dit gebied wordt beheerd door Natuurpunt Markvallei. de vallei van het Merkske wandel je dwars door de weilanden, de graslanden en houten wallen naar boven.

Baarle Hertog:


Groeske en Omgeving
Kenmerkend voor Groeske en omgeving is de authentieke kleinschaligheid. Die maakt van dit gehucht en landschap een aantrekkelijk geheel. Variatie is er door de openheid van de akkers en de voormalige heidevelden.
Aan de zuidelijke grens met België zijn boscomplexen te vinden. Merkwaardig daarbij is dat een flink stuk bos op Nederlands gebied, eigendom is van het Vlaams Gewest. Er is hier sprake van een historisch overblijfsel van voor 1830.

   de vallei van het Merkske wandel je dwars door de weilanden, de graslanden en houten wallen
Beekdal Het Merkske
De randen van Castelré bestaan uit beekdalen. Die van het Merkske, Hollandse Loop en Mark. In het midden daarvan bevindt zich een prachtig bol akkercomplex. Een paradijs voor Fietser en wandelaar.

Rijkevorsel:

De Volharding : Een waterparadijs voor aalscholvers en reigers
De Volharding
Het domein De Volharding is 68 ha groot waarvan ca. 25 ha gedomineerd wordt door oude kleiputten. In een aangelegde viskwekerij wordt voornamelijk roofvis gekweekt. Het gebied met zijn grote waterpartijen is ook belangrijk voor broedende en foeragerende watervogels. Het domein is beperkt en enkel op aanvraag toegankelijk vanwege de mogelijke verstoring van fauna en flora.

De Bonte Klepper
Vlak naast het kanaal en grenzend aan De Volharding vind je het natuurreservaat De Bonte Klepper. Een parel in de Kempen welke rijkelijk gevuld is met een unieke biodiversiteit. O.w.v. zijn kwetsbare fauna en flora is het gebied enkel op aanvraag toegankelijk.

De Hees
In het noordwesten van Rijkevorsel, grenzend aan Hoogstraten en Brecht, situeert zich De Hees. Dit oude jachtgoed van de hertogen van Hoogstraten werd rond 1750 aangelegd en was toen ruim 600 ha groot. Hoewel het inmiddels tot een derde van de oorspronkelijke oppervlakte is gereduceerd, herbergt het gebied thans nog steeds mooie stukjes Rijkevorselse natuur. De zestien prachtige dreven geven uit op het in 1757 gebouwde jachtpaviljoen. Het domein is privé-bezit. De wandelroute 'Het Heespad' loopt rakelings langs dit prachtige domein. Via het heespad wandel je langs de rand van dit eeuwenoude statige domeinbos.

De Kievitsheide
Dit openbaar gemeentebos van ongeveer 11 ha groot is het laatste restant van de ooit zo grote gemeenteheide van Rijkevorsel. De Kievitsheide, destijds een vochtig heidegebied, bevindt zich ten zuiden van het kanaal op de grens van Rijkevorsel en Beerse en op de waterscheidingslijn tussen Maas en Schelde. Je kan er prachtig wandelen langs een doolhof van kleine weggetjes, tussen jong aangeplant loof- en dennenbos of langs ingesloten heidegebied. In de herfst komen talrijke paddestoelen tevoorschijn uit de grillige bosbodem.

 De Poelberg
Dit natuurgebied is gelegen langsheen de oude spoorwegbedding, op de grens van Rijkevorsel en Beerse en het vormt een natuurlijke verbinding tussen de Blakheide en het kanaal met aan de overzijde de Kievitsheide. Het natuurgebied bevat een visvijver en een verscheidenheid aan loof- en naaldbos, moerasbos, droge en natte heidevegetaties en kenmerkt een zeldzame plantengroei met verschillende orchissoorten, zonnedauw en mossen. Er zijn ook enkele amfibiepoelen aanwezig.

De vallei van de Bolkse beek
De vallei van de Bolkse Beek is een prachtig stuk natuur van ca. 25 ha. in het noordoosten van Rijkevorsel, met een afwisselend landschap bestaande uit vochtige graslanden met leuke plantensoorten zoals Moeraswalstro, Egelboterbloem, Koekoeksbloem en Dotterbloem. De graslanden worden omgeven door bossen, gaande van vrij droog eikenbos met een ondergroei van Hazelaar en Haagbeuk naar kletsnat Elzenbroekbos. Door de graslanden lopen houtkanten en er zijn ook enkele mooie waterpartijen aanwezig.


Merksplas :

Domeinbos Graafsbos
De gemeente heeft nog een groot arsenaal aan beboste gebieden.
Naast het domein van de voormalige landloperskolonie beschikt Merksplas ook over het Graafsbos, enig mooi om in te wandelen. In de 17e eeuw was dit domein eigendom van de Graaf van Hoogstraten en kreeg het de naam “des Heeren Graven Bosschen”. Van een loofbos en vooral heide werd het Graafsbos omgevormd door François Splingard en aangelegd tot een heus dennenboscomplex.
Splingard was een ingenieur die betrokken was bij de aanleg van de steenwegen in de Kempen (omstreeks 1850) en lid van de vrijmetselaarsloge. Hij liet op het domein Zwart Goor een riante villa bouwen, liet dennen planten en dreven aanleggen. De hoofddreef vertrok vanuit de villa in westelijke richting en gaf uit op de St. Katharinatoren van Hoogstraten. Deze Torendreef doorkruist aan de rand van het bos de Oude Baan. De Oude Baan, een eeuwenoude Romeinse heirbaan, ligt wat weggezonken in het landschap. Vroeger reden de koetsen en karren vanuit ‘s Hertogenbosch over Baarle hierlangs naar Antwerpen.

Carons Hofke,
het vroegere pastorijhof Vanaf 1155 stond op deze plaats de pastorij in een mooie omgeving, “Het Hof” genaamd. Hier namen de Ierse monniken de plaats in van de druïden. Daarom stond de pastorij destijds zo ver weg van het dorp. Ook voor de Romeinen vormde de verhevenheid tussen de huidige Goorloop en de Mark een natuurlijke vesting, deze plaats kreeg overigens de naam “Burcht”. (ook de naam van het huis aan de voorkant van het domein). Gedurende zes eeuwen woonden de Witheren van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen als pastoors van Merksplas op “Het Hof”. In de Tiendenschuur verzamelden zij de belastingen in natura en in de aangelegde vijvers kweekten zij vis. Tijdens de Franse Revolutie werden de kerkelijke goederen aangeslagen en verkocht. De laatste eigenaar van dit landgoed was de familie Caron. De familie Caron bouwde dit om tot een landgoed met kasteeltje. In 1990 werd Villa Caron met het omliggende landgoed verkocht aan de gemeente Merksplas. Er werd een nieuwe visvijver gegraven en in het park werden wandelwegen aangelegd.

Hoogmoerheide: authentiek Kempens landschap

Natuurreservaat Hoogmoerheide
Het Natuurreservaat de Hoogmoerheide maakt deel uit van het Turnhouts Vennengebied, een mozaïek van natte weiden, voedselarme vennen, dennenbossen, natte en droge heide. De Hoogmoerheide is een opmerkelijk droog heidegebied naast de reeds genoemde vochtige gebieden. De VZW Natuurreservaten voerde in de loop der jaren een aantal beheers­werken uit, die resulteerden in het herstel van de heidevegetatie. Op droge plekken domineert de struikheide, op iets vochtigere bodems floreert de dopheide en het alom gekende pijpenstrootje. Naast de typische plantengroei vinden we er ook nog een reeks van mossen en korstmossen. Bij het kappen van bomen tijdens de beheerswerken heeft men hier en daar een oude, spontaan opgeschoten vliegden gespaard. Het maakt niet alleen het heidebeeld aantrekkelijker, ook vogels vinden er een goede zang- en uitkijkpost. Onder de talrijke vogels vind je sperwer, tortelduif, boomleeuwerik, tjiftjaf, boompieper, buizerd. In het voorjaar horen we ontelbare keren de weidevogels die zich wat verder in de natte weiden ophouden: de wulp met zijn kenmerkende roep, de grutto en de kievit, die als het ware hun eigen naam roepen.

Bos van Wendelschoor
In het bos van Wendelschoor, gelegen aan de Mark, treffen we een rijke verscheidenheid van inheemse loofbomen en dennenbomen aan. Luister naar de vink, de tuinfluiter en de tjiftjaf. Soms horen we een specht roffelen… In deze omgeving werden silexbijltjes, een lanspunt en pijlpunten gevonden, maar ook keramische scherven. Jaren terug moet hier een Romeinse Villa gestaan hebben. De weg van Berkelaar verbond deze villa met het Romeinse Kamp iets verderop naar boven